ABS převzal archivní dokumentaci 2. oddělení HŠ MNO z let 1945–1950

Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv v Praze předal na základě zákona č. 181/2007 Sb., § 14, odst. 1 archivní dokumentaci 2. oddělení HŠ MNO (předchůdce Zpravodajské správy GŠ) z let 1945–1950. Kromě archivní dokumentace v rozsahu 237 kartonů písemností 2. oddělení HŠ MNO z období let 1945–1950 a 20 pomocných knih (jednací protokoly a věcné rejstříky), předal VHA také kopie příslušných stránek jednotného inventáře MNO 1945. Další ročníky MNO nebyly v minulosti inventarizovány.

Archiválie byly v srpnu 2002 spolu s materiály MNO (1945–1950) zaplaveny. Začátkem roku 2011 byla dokončena rekonstrukce poškozeného archivního materiálu MNO. Dokumenty jsou nyní uloženy v Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů Archivu bezpečnostních složek. Jejich zpřístupnění pro badatelské účely bude oznámeno na webových stránkách Archivu bezpečnostních složek.