ABS převzal archivní fond Ministerstvo národní bezpečnosti

Ilustrační foto

Dne 7. 12. 2011 převzal ABS z Národního archivu fond Ministerstvo národní bezpečnosti (MNB) v rozsahu 246 kartonů (33,2 m).

Archiválie se týkají politických procesů z let 1950-1954. Tehdejší komise měly za úkol přezkoumat jednotlivé případy odsouzených vedoucích pracovníků politického života, především proces se Slánským. V archivu se nacházejí protokoly a zprávy o vyšetřování, které spadaly do kompetence MNB. Protokoly a zprávy o vyšetřování StB byly vyčleněny a uspořádány podle jmen jednotlivých osob, kterých se týkaly.

Lze očekávat, že uvedené archiválie se budou těšit velkému zájmu badatelů, neboť se jedná o materiál vysoké historické hodnoty. Aby se předešlo poškození při studiu, dokumenty se začnou průběžně skenovat a zároveň přepisovat do lustračního systému. Badatelům budou zpřístupněny během měsíce ledna 2012.

V současné době jsou archiválie uloženy v budově Siwiecova a v nejbližší době se neplánuje jejich přemístění.