Archiv bezpečnostních složek se stal členem Mezinárodní archivní rady

Praha 9. června 2010 – Archiv bezpečnostních složek se stal řádným členem Mezinárodní archivní rady – ICA – International Council on Archives se sídlem v Paříži. ICA je celosvětová organizace, která spojuje ve všech částech světa archivy, archivní instituce i fyzické osoby s cílem podpory využívání archivních dokumentů a zachování archivního dědictví lidstva na celém světě.

Mezinárodní archivní rada zahrnuje více než 1 400 institucionálních členů ve 190 zemích a více než 200 individuálních členů. Vznikla v roce 1948 a úzce spolupracuje mimo jiné i s UNESCO.

„Jsem velmi rád, že mimo spolupráci s našimi zahraničními partnery v Evropě i ve Spojených státech se nám podařilo etablovat i do nejvyšší mezinárodní organizace archivářů. Členství v ICA otevírá široké možnosti, ale na druhé straně nás zavazuje pro prohloubení odborné práce.“ řekl k této příležitosti ředitel Archivu bezpečnostních složek PhDr. Ladislav Bukovszky.