Archiv bezpečnostních složek navštívili senátoři z Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Praha, 15. květen 2012 – Vzácné hosty přivítal na pracovišti ABS Braník ředitel ÚSTR Mgr. Daniel Herman. Činnost Archivu pak podrobně prezentovala 1. zástupkyně ředitele ABS PhDr. Zlatuše Kukánová. V následné diskuzi se senátoři zajímali především o typ materiálů, uložených v Braníku, padl i dotaz na konkrétní formu mezinárodní spolupráce.

V rámci prohlídky budovy byli hosté seznámeni s pracovištěm skupiny péče o fyzický stav archiválií, kde probíhá proces hromadného odkyselování dokumentů s využitím technologie Neschen C 500.

Návštěva senátorů na restaurátorském pracovišti ABS v Braníku Návštěva senátorů na restaurátorském pracovišti ABS v Braníku Návštěva senátorů na restaurátorském pracovišti ABS v Braníku Ředitel ÚSTR D. Herman a 1. zástupkyně ABS Z. Kukánová. Návštěva senátorů na restaurátorském pracovišti ABS v Braníku Senátoři se seznamují s technologií hromadného odkyselení archiválií