Archiv neztratil žádné archiválie

Praha 2. července 2010 – V návaznosti na medializované informace o údajné ztrátě archiválie vyšetřovacího svazku V-774 UL označovaného jako „Ústí“ se rozhodlo vedení Archivu bezpečnostních složek provést kontrolu na pracovišti, kde byl a je tento svazek uložen. Kontrola, která se konala 30. června 2010, konstatovala, že „svazek je úplný a k žádné ztrátě ani poškození nedošlo.“

Po této kontrole, z níž existuje úřední záznam, lze tedy konstatovat, že Lidové noviny v článku Václava Drchala ze dne 19. června 2010 uvedly mylné informace. „Archiv bezpečnostních složek vyzval vydavatelství Mafra k omluvě. Lhůta k omluvě již uplynula a Archiv bezpečnostních složek činí právní kroky v souladu s platnou právní úpravou,“ řekl ředitel Archivu PhDr. Ladislav Bukovszky.