Byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Ústavem, Archivem a Židovským muzeem v Praze

Logo ŽMP: odkaz na webové stránky Židovského muzea v Praze

Praha 9. května 2011 – Smlouvu o spolupráci mezi Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR), Archivem bezpečnostních složek a Židovským muzeem v Praze podepsali dne 9. května jejich ředitelé Mgr. Daniel Herman, Mgr. Jana Poddaná, Ph.D. a PhDr. Leo Pavlát. Smlouva navazuje na podobné ujednání dohodnuté v březnu letošního roku mezi ÚSTR a Židovskou obcí v Praze v souladu s úkolem Ústavu zkoumat a hodnotit období nesvobody a totalitní moci od roku 1938.

Tato smlouva zahrnuje ujednání o odborné pomoci, konzultaci a poradenství při studiu dějin Židů a židovské problematiky v českých zemích a vzájemné umožnění plného přístupu k relevantním archiváliím a materiálům uloženým v ÚSTR, Archivu a Muzeu. Toto smluvní propojení má pomoci především badatelům a zainteresované veřejnosti zabývající se novodobou historií židovské komunity v pohnutých dějinách 20. století. Zaměstnancům smluvních stran bude umožněna jednodušší výměna informací a zkušeností.