Dohoda o spolupráci se slovinským protějškem Ústavu

Lublaň, 3. června 2011 – Podpisem Dohody o spolupráci v oblasti vědeckého výzkumu a výchovně vzdělávacích projektů mezi Ústavem pro studium totalitních režimů (Ústav), Archivem bezpečnostních složek (Archiv) za Českou republiku a Studijním centrem pro národní usmíření (Centrum) za Republiku Slovinsko vyvrcholila dvoudenní pracovní návštěva (2.–3. 6. 2011) delegace vedené ředitelem Ústavu Mgr. Danielem Hermanem a ředitelkou Archivu Mgr. Janou Poddanou, Ph.D.

Ve večerních hodinách 2. 6. představili hosté z ČR na semináři v prostorách Centra zkušenosti ČR ze zpřístupňování archivů Státní bezpečnosti. Po úvodním slovu ředitele Ústavu Daniela Hermana seznámil podrobně zhruba dvacítku zájemců z řad odborné i laické veřejnosti Pavel Žáček se zákonnou úpravou práce s archivy a zejména zpřístupnění dokumentů české i zahraniční veřejnosti. Následná diskuse potvrdila význam zahájené konkrétní spolupráce; diskusi bylo nutné vnímat na pozadí očekávaného odmítnutí zákona o archivech ve slovinském nedělním (5. 6.) super-referendu. V něm 71 % voličů odmítlo vládní novelu zákona, která mj. upravila dobu zpřístupnění dokumentů státního významu, bezpečnostního charakteru, týkajících se obrany a zahraničních věcí včetně ekonomicky důležitých záležitostí na nejdříve po uplynutí 40 let; citlivé osobní údaje měly být zveřejněny po uplynutí 70 let od události či 10 let od smrti dané osoby. Vláda tvrdila, že novela neměnila přístup k informacím archivů, opozice naopak úspěšně argumentovala, že by se archivy veřejnosti uzavřely.

Dopolední program 3. 6. byl věnován představení institucí, které sjednávají Dohodu o spolupráci. Po zdravici velvyslance ČR Petra Voznici vystoupili postupně ředitel Ústavu Daniel Herman a ředitelka Centra Andreja Valić. Činnost Ústavu včetně hlavních výsledků vědecko-badatelské činnosti představil Pavel Žáček. Legislativní rámec a činnost Archivu prezentovala ředitelka Jana Poddaná.

Diskutující se zajímali o aplikaci lustračního zákona a ocenili ČR jako „zdroj poučení pro vyrovnávání se s komunistickou minulostí“.

V doprovodu ředitele Nadace pro zkoumání masových hrobů Jože Dežmana navštívila delegace pamětní místa připomínající tragickou minulost Slovinska, především kapli a důl Barbara pit, kde probíhá od roku 2008 průzkum masového hrobu (dosud nalezeno více než 800 těl zavražděných, především Chorvatů a Slovinců) a park Teharje, který za 2. světové války a krátce po jejím skončení sloužil jako zajatecký tábor a tábor pro politické vězně (bez soudů bylo představiteli poválečného režimu údajně popraveno na 5 tisíc osob).

Seminář v prostorách Studijního centra pro národní usmíření  (Lublaň, 2.6.2011) Seminář v prostorách Studijního centra pro národní usmíření  (Lublaň, 2.6.2011) Seminář v prostorách Studijního centra pro národní usmíření (Lublaň, 2.6.2011) Seminář v prostorách Studijního centra pro národní usmíření (Lublaň, 2.6.2011) Podpis dohody (Lublaň, 3.6.2011) Podpis dohody (Lublaň, 3.6.2011) Podpis dohody (Lublaň, 3.6.2011) Návštěva dolu Barbara (3.6.2011) Návštěva dolu Barbara (3.6.2011) Návštěva dolu Barbara (3.6.2011) Návštěva dolu Barbara (3.6.2011) Návštěva dolu Barbara (3.6.2011) Návštěva dolu Barbara (3.6.2011) Návštěva dolu Barbara (3.6.2011) Návštěva parku Teharje (3.6.2011) Návštěva parku Teharje (3.6.2011) Návštěva parku Teharje (3.6.2011)

Zprávy RTV Slovenia