Stanovisko k návrhu na zrušení § 37 odstavce 11 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě – dopis adresovaný Ústavnímu soudu

Velké zneklidnění do celé archivní i historické obce vnesla zpráva o možném zrušení odst. 11 § 37 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění. Archiv pochopitelně nemohl zůstat stranou a spolu s ostatními archivy a některými historiky hledal cestu, jak upozornit Ústavní soud na případné důsledky, pokud by skutečně rozhodl o zrušení výše uvedeného zákonného ustanovení. Právě tento odstavec totiž umožňuje široké a téměř neomezené zpřístupnění archiválií. Případné zrušení uvedeného odstavce by jednak paralyzovalo činnost Archivu (nutnost začerňování osobních a osobních citlivých údajů), jednak by de facto znemožnilo historické bádání nejen o době po roce 1945, ale dotklo by se i archivních souborů z doby okupace. Archiv a Ústav na tuto situaci reagovaly zasláním dopisu (tzv. „amici curiae brief“), určeného soudcům Ústavního soudu, v němž upozorňují na to, co by znamenalo zrušení inkriminovaného odstavce bez náhrady. K dopisu se podpisem svých představitelů připojily také Ústav pro soudobé dějiny a Historický ústav Akademie věd ČR.