Informace o naplňování zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu

V souvislosti s přijetím zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, informujeme, že Archiv bezpečnostních složek ani Ústav pro studium totalitních režimů nejsou příslušné instituce k rozhodování o žádostech k vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Věcným kompetentem je Ministerstvo obrany ČR, které začne přijímat žádosti jednotlivých občanů ve smyslu zákona až počínaje dne 18. listopadu 2011 - více informací zde...

Archiv bezpečnostních složek, Ústav pro studium totalitních režimů a další instituce se budou na naplňování zákona podílet formou zpracování a poskytování odborných stanovisek (§ 6, odst. 3 zákona), respektive evidenčním šetřením, případně spoluprací s Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (§ 7, odst. 7 zákona).

Média