Mgr. Jana Poddaná, Ph.D.

Vzdělání:

 • 1993–2001    Doktorské studium historie–české dějiny na FF MU v Brně
 • 1986–1992    Kombinované studium historie–archivnictví na FF MU v Brně

Zaměstnání:

 • 2011–           Ředitelka Archivu bezpečnostních složek
 • 1993–2010    Ředitelka Státního okresního archivu Pardubice
 • 1983–1993    Státní okresní archiv Pardubice, archivářka

Členství v odborných a zájmových sdruženích:

 • Česká archivní společnost
 • Česká informační společnost při Národním archivu v Praze
 • Redakční rada Východočeských listů historických při HÚ FF Univerzity Hradec Králové

Zahraniční spolupráce:

 • 2006–dosud    Service historique de la Défense de Vincennes
 • 2004–dosud    Sdružení československých dobrovolníků ve Francii
 • 2002–dosud    Österreichisches Staatsarchiv

Pracovní projekty a publikační činnost (výběr, s kol.):

 • 2009–2010: Sdružení československých dobrovolníků ve Francii a zlomová období československých dějin, výstava – Vouziers, Neuville-Saint-Vaast, Darney, Velvyslanectví ČR ve Francii
 • 2008: Osudové osmičky Pardubicka v dokumentech (výstava v SOkA Pardubice)
 • 2009: Publikace a CD Sdružení československých dobrovolníků ve Francii a zlomová období československých dějin
 • 2004–2007:
  • Poklady státních archivů východních Čech (čtyřletý výstavní cyklus v rámci SOA v Zámrsku pod záštitou doc. MUDr. Jaroslavy Moserové , doc. JUDr. Petra Pitharta, Ing. Michala Rabase, JUDr. Otakara Motejla)
  • Archiválie seriózní i kuriózní v archivech východních Čech (katalog)
  • Poklady státních archivů východních Čech – po roce 1918 (katalog)
  • Poklady státních archivů východních Čech – od roku 1527 do roku 1918 (katalog)
  • Poklady státních archivů východních Čech – do roku 1526 (katalog)
 • 2006: Sdružení československých dobrovolníků ve Francii a jeho dlouholetý předseda prof. Josef Fišera. In: České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů, Praha 2007, s.55–62.
 • 2002: Poddaná, J. – Klimpl, M.: Pardubická zastavení; toulky městem s historickým ohlédnutím. Pardubice 2001, s. 7–121. Vydavatelství Helios Jiří Razskazov.
 • 2002: Poválečná obnova komorního města Pardubice ve světle knihy trhové a možnosti jejího využití jako historického pramene. In: Historická Olomouc, XIII, Olomouc 2002, s. 403–418.
 • 1997–1999:
  • Pardubicko na mapách a plánech (tříletý výstavní cyklus v SOkA Pardubice)
  • Architektonické a stavební plány Pardubicka (katalog)
  • Pardubicko na situačních a orientačních plánech (katalog)
  • Mapy a plány Pardubicka (katalog)

Konferenční příspěvky (od r. 2005):

 • 2009    Česko-francouzská spolupráce při integraci, zpracování a využívání jedinečných archivních fondů. Referát na 13. konferenci archivářů ČR – České archivy a zahraniční inspirace
 • 2006    Sdružení československých dobrovolníků ve Francii a jeho dlouholetý předseda profesor Josef Fišera. Referát na 23. světovém kongresu společnosti pro vědu a umění, České Budějovice
 • 2005    Komu slouží archiv? Referát na 11. konferenci archivářů ČR – Archiv jako informační centrum (s Mgr. L. Hlouškem)

Další spolupráce:

 • Univerzita Pardubice – Přednášky a semináře pro posluchače oboru spisová služba a religionistika
 • Gymnázium Pardubice – Pomocné vědy historické v praxi
 • Přednášky pro obce a zájmová sdružení (Klub přátel Pardubicka, vzdělávání pro kronikáře)