Jednání s místopředsedou ÚPN

Praha, 25. července 2011 – Ředitelka Archivu bezpečnostních složek PhDr. Jana Poddaná, Ph.D. a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Daniel Herman dnes v Praze jednali s PhDr. Jánem Ondriašem, místopředsedou správní rady Ústavu pamäti národa, partnerské instituce našeho Ústavu.

Cílem návštěvy bylo vedle existující spolupráce s ÚPN ještě rozšířit její rozměr o vzájemnou podporu digitalizace původně Československých zdrojů a archiválií v rámci finanční pomoci norských fondů.

PhDr. Ondriaš také seznámil vedení ÚSTR a ABS se slovenskou zkušeností a praktickými postupy, které ÚPN aplikuje při vyhodnocování žádostí o statut Účastníka protikomunistického odboja, který je ve Slovenské republice udělován již od roku 2006 na základě zákona 219/2006 o protikomunistickom odboji (http://www.mod.gov.sk/data/files/650.pdf).

Jednání s Jánem Ondriašem, místopředsedou ÚPN (Praha, 25.7.2011) Jednání s Jánem Ondriašem, místopředsedou ÚPN (Praha, 25.7.2011) Jednání s Jánem Ondriašem, místopředsedou ÚPN (Praha, 25.7.2011)