Zástupci Archivu bezpečnostních složek se zúčastnili mezinárodní konference „Mass deacidification of archival records“ v Budapešti dne 23.9.2010

Praha 1. října 2010 – Na základě pozvání partnerského archivu (ÁBTL) v Budapešti se za Archiv bezpečnostních složek této mezinárodní konference zúčastnili Martin Kostlán, DiS., vedoucí oddělení péče o fyzický stav archiválií a Michal Šrůtek, externí spolupracovník ABS. Konference se zúčastnilo celkem 100 delegátů z postkomunistických zemí. Mimo zástupců z České republiky to byli kolegové z partnerských organizací ze Slovenska, Polska, Spolkové republiky Německo a Maďarska.

Předmětem konference bylo zhodnocení dosavadních zkušeností jednotlivých institucí s aplikací tzv. Bückeburské metody hromadného odkyselování archiválií a dokumentů v rámci vlastních konzervátorských a restaurátorských pracovišť, jakož i zkušeností získaných stážemi na jiných odborných pracovištích v Evropě. Jednotliví přednášející prezentovali konkrétní výsledky svých technologických výzkumů a jejich aplikace v praxi. Dále celkovou strukturu a konkrétní výsledky provozu hromadného odkyselování. Byly diskutovány také požadavky na důkladné personální zajištění takového provozu, jakož i jeho systematické propojení se všemi složkami zajišťujícími jeho plynulý chod (archivní evidence a příprava, digitalizace, příprava archiválií před jejich ošetřením, evidence, vlastní ošetření, kompletace a restaurování, uložení do nových obalů atd.)

V této souvislosti je třeba zmínit, že ze strany zúčastněných delegátů byl velmi kladně hodnocen systematický a profesionální přístup oddělení péče o fyzický stav archiválií ABS k problematice ochrany novodobých archivních dokumentů. Delegace ABS získala na konferenci řadu nových podnětů a praktických informací, především ze strany maďarských kolegů.

Mezinárodní konference „Mass deacidification of archival records“ (Budapešti, 23.9.2010) Mezinárodní konference „Mass deacidification of archival records“ (Budapešti, 23.9.2010) Mezinárodní konference „Mass deacidification of archival records“ (Budapešti, 23.9.2010) Mezinárodní konference „Mass deacidification of archival records“ (Budapešti, 23.9.2010) Mezinárodní konference „Mass deacidification of archival records“ (Budapešti, 23.9.2010) Mezinárodní konference „Mass deacidification of archival records“ (Budapešti, 23.9.2010)