PhDr. Ladislav Bukovszky (nar. 1966)

PhDr. Ladislav Bukovszky
  • 4. února 2008 jmenován ředitelem Archivu bezpečnostních složek
  • 2003 - 2008 byl ředitelem Sekce Archívu Ústavu paměti národa v Bratislavě a zároveň členem Výboru Ústavu paměti národa
  • v roce 2003 se podílel na založení Ústavu paměti národa v Bratislavě
  • 1989 - 2003 byl odborným archivářem Státního archívu v Bratislavě, pobočka Šaľa
  • 2007 – ukončení rigorózního studia na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (téma rig. práce: Okresná správa okresu Galanta od Októbrového diplomu do roku 1945)
  • 2001 – ukončení studia na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislava, odbor archívnictví a pomocné vědy historické