Mezinárodní putovní výstava Totalita v Evropě

Dne 17. září 2012 se zástupci Archivu bezpečnostních složek zúčastnili vernisáže výstavy „Totalita v Evropě“ v bratislavském divadle Aréna. Je symbolické, že výstava zahájila svoji pouť právě v tomto divadle, v jehož čele stojí známý slovenský herec Juraj Kukura (mající s komunistickým režimem své osobní zkušenosti) a které iniciuje původní hry se společensko-politickými náměty, jako např. Dr. Gustáv Husák, Komunizmus a nejnověji Holokaust.

Prologem vernisáže byl sedmiminutový film o odkrytí jednoho z nově objevených masových hrobů v dole Barbara u osady Huda Jama ve Slovinsku, obsahujícího ostatky několika tisíc obětí Titových partyzánů, kteří si takto vyřídili účty se svými politickými protivníky. Úvodní slovo patřilo řediteli Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Danielu Hermanovi, na nějž navázali prezident Platformy evropské paměti a svědomí pan Göran Lindblad ze Švédska, slovenský vládní zmocněnec pro občanskou společnost a správce Nadace Jána Langoše pan Filip Vagač a ředitel Oddělení komunikace Agentury Evropské unie pro lidská práva FRA z Vídně pan Friso Roscam Abbing. Řečníci se shodli na potřebě tohoto a podobných projektů, které mají názorně, přitažlivou formou představit zrůdnost obou totalitních režimů i jejich provázanost. Výstava, určená nejširší veřejnosti, by se měla dostat do škol, muzeí a dalších institucí v řadě zemí, včetně Evropského parlamentu v Bruselu.

Výstava, která vznikla v rámci mezinárodního grantového projektu ÚSTR a na níž participuje rovněž Archiv bezpečnostních složek, ukazuje statistiku obětí a tváře představitelů dvou totalitních systémů, které Evropa ve 20. století zažila - fašismu (potažmo nacismu) a komunismu. Každý z celkem 12 evropských států, které jsou na této výstavě zastoupeny (např. Německo, Bulharsko, Polsko, pobaltské republiky, Rumunsko, ale také třeba Holandsko), je prezentován dvěma panely, z nichž jeden panel je věnován období fašismu/nacismu a druhý období komunismu. Návštěvníkovi se tak nabízí jedinečná možnost srovnání jak počtu obětí obou režimů v rámci jednoho státu, tak i rozdílů mezi jednotlivými státy. Do budoucna není vyloučeno ani rozšíření počtu panelů nebo jejich obohacení dalšími údaji.

Příjemným doplňkem vernisáže bylo také vystoupení známého jazzového hudebníka Erika Rothensteina.