Mezinárodní workshop „Zkušenosti postkomunistických zemí s archivy bývalých bezpečnostních složek“

Mezinárodní pracovní setkání zahájeno

PRAHA 26. KVĚTNA - Dnes po deváté hodině dopoledne byl zahájen mezinárodní workshop Archivu bezpečnostních složek „Zkušenosti postkomunistických zemí s archivy bývalých bezpečnostních složek“. Úvodní slovo pronesli místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Liška, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček a ředitel Archivu bezpečnostních složek Ladislav Bukovszky. Na workshop přijeli zástupci partnerských institucí z Polska, Maďarska, Rumunska a Německa a Slovenska.

Program - úterý 26. 5. 2009

9.00 hod. zahájení

 • PhDr. Ladislav Bukovszky, ředitel Archivu bezpečnostních složek
 • PhDr. Pavel Žáček, PhD., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
 • MVDr. Jiří Liška, místopředseda Senátu Parlamentu ČR

Zahájení mezinárodního workshopu „Zkušenosti postkomunistických zemí s archivy bývalých bezpečnostních složek“ (ÚSTR, 26.5.2009) Zahájení mezinárodního workshopu „Zkušenosti postkomunistických zemí s archivy bývalých bezpečnostních složek“ (ÚSTR, 26.5.2009) Zahájení mezinárodního workshopu „Zkušenosti postkomunistických zemí s archivy bývalých bezpečnostních složek“ (ÚSTR, 26.5.2009) Zahájení mezinárodního workshopu „Zkušenosti postkomunistických zemí s archivy bývalých bezpečnostních složek“ (ÚSTR, 26.5.2009) Zahájení mezinárodního workshopu „Zkušenosti postkomunistických zemí s archivy bývalých bezpečnostních složek“ (ÚSTR, 26.5.2009) Zahájení mezinárodního workshopu „Zkušenosti postkomunistických zemí s archivy bývalých bezpečnostních složek“ (ÚSTR, 26.5.2009) Zahájení mezinárodního workshopu „Zkušenosti postkomunistických zemí s archivy bývalých bezpečnostních složek“ (ÚSTR, 26.5.2009)

I. PANEL – ARCHIVY JAKO PAMĚTI NÁRODA
(proces přebírání archiválií od bývalých bezpečnostních složek – základní problémy; úplnost archivních fondů; základní typy archivních fondů; fyzický stav archiválií, atd.)

 • 9.10 – 9.25 hod. Archiv bezpečnostních složek (ABS), Praha, Česká republika
 • 9.25 – 9.40 hod. Ústav paměti národa (ÚPN), Bratislava, Slovensko
 • 9.40 – 9.55 hod. Instytut pamięci narodowej (IPN), Warszawa, Polsko
 • 9.55 – 10.10 hod. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ABTL), Budapešť, Maďarsko
 • 10.10 – 10.30 hod. Přestávka
 • 10.30 – 10.45 hod. Die Bundesbeauftrage für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demoktatischen Republik (BStU), Berlin, Německo
 • 10.45 – 11.00 hod. Consiliul National Pentru Studierea Archivelor Securităţii (N.C.S.S.A), Bucureşti, Rumunsko
 • 11.00 – 12.00 hod. Diskuse
 • 12.00 – 12.45 hod. Oběd

I. PANEL – ARCHIVY JAKO PAMĚTI NÁRODA (ÚSTR, 26.5.2009) I. PANEL – ARCHIVY JAKO PAMĚTI NÁRODA (ÚSTR, 26.5.2009) I. PANEL – ARCHIVY JAKO PAMĚTI NÁRODA (ÚSTR, 26.5.2009) I. PANEL – ARCHIVY JAKO PAMĚTI NÁRODA (ÚSTR, 26.5.2009) I. PANEL – ARCHIVY JAKO PAMĚTI NÁRODA (ÚSTR, 26.5.2009) I. PANEL – ARCHIVY JAKO PAMĚTI NÁRODA (ÚSTR, 26.5.2009) I. PANEL – ARCHIVY JAKO PAMĚTI NÁRODA(ÚSTR, 26.5.2009) I. PANEL – ARCHIVY JAKO PAMĚTI NÁRODA (ÚSTR, 26.5.2009) I. PANEL – ARCHIVY JAKO PAMĚTI NÁRODA (ÚSTR, 26.5.2009) I. PANEL – ARCHIVY JAKO PAMĚTI NÁRODA (ÚSTR, 26.5.2009) I. PANEL – ARCHIVY JAKO PAMĚTI NÁRODA (ÚSTR, 26.5.2009) I. PANEL – ARCHIVY JAKO PAMĚTI NÁRODA (ÚSTR, 26.5.2009) I. PANEL – ARCHIVY JAKO PAMĚTI NÁRODA (ÚSTR, 26.5.2009)

II. PANEL – AD USUM PUBLICUM – VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI
(zájem společnosti o archiválie bývalých bezpečnostních složek; úřední využívání – lustrace, bezpečnostní prověrky; badatelské využívání – možnosti, problematiky, výsledky)

 • 12.45 – 13.00 hod. Archiv bezpečnostních složek (ABS), Praha, Česká republika
 • 13.15 – 13.30 hod. Ústav paměti národa (ÚPN), Bratislava, Slovensko
 • 13.30 – 13.45 hod. Instytut pamięci narodowej (IPN), Warszawa, Polsko
 • 13.45 – 14.00 hod. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ABTL), Budapešť, Maďarsko
 • 14.00 – 14.20 hod. Přestávka
 • 14.20 – 14.35 hod. Die Bundesbeauftrage für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demoktatischen Republik (BStU), Berlin, Německo
 • 14.35 – 14.50 hod. Consiliul National Pentru Studierea Archivelor Securităţii (N.C.S.S.A), Bucureşti, Rumunsko
 • 14.50 – 16.00 hod. Diskuse
 • 19.00 Večeře

Program - středa 27. 5. 2009

III. PANEL – VADEMECUM PO ARCHIVECH, ARCHIVNÍ POMŮCKY
(stav zpracovanosti archivních fondů; typy a druhy základních archivních pomůcek; původní pomůcky vytvořené před rokem 1989; problémy při tvorbě nových pomůcek; zkušenosti – možnosti řešení)

 • 9.00 – 9.15 hod. Archiv bezpečnostních složek (ABS), Praha, Česká republika
 • 9.15 – 9.30 hod. Ústav paměti národa (ÚPN), Bratislava, Slovensko
 • 9.30 – 9.45 hod. Instytut pamięci narodowej (IPN), Warszawa, Polsko
 • 9.45 – 10.00 hod. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ABTL), Budapešť, Maďarsko
 • 10.00 – 10.30 hod. Přestávka
 • 10.30 – 10.45 hod. Die Bundesbeauftrage für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demoktatischen Republik (BStU), Berlin, Německo
 • 10.45 – 11.00 hod. Consiliul National Pentru Studierea Archivelor Securităţii (N.C.S.S.A), Bucureşti, Rumunsko
 • 11.00 – 12.00 hod. Diskuse
 • 12.00 – 12.45 hod. Oběd

IV. PANEL – OTEVŘENÁ MINULOST – DIGITALIZACE ARCHIVÁLIÍ
(nové formy zpřístupňování archiválií; webové možnosti; digitalizace archiválií a elektronické zpřístupňování)

 • 12.45 – 13.00 hod. Archiv bezpečnostních složek (ABS), Praha, Česká republika
 • 13.15 – 13.30 hod. Ústav paměti národa (ÚPN), Bratislava, Slovensko
 • 13.30 – 13.45 hod. Instytut pamięci narodowej (IPN), Warszawa, Polsko
 • 13.45 – 14.00 hod. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ABTL), Budapešť, Maďarsko
 • 14.00 – 14.20 hod. Přestávka
 • 14.20 – 14.35 hod. Die Bundesbeauftrage für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demoktatischen Republik (BStU), Berlin, Německo
 • 14.35 – 14.50 hod. Consiliul National Pentru Studierea Archivelor Securităţii (N.C.S.S.A), Bucureşti, Rumunsko
 • 14.50 – 15.50 hod. Diskuse
 • 15.50 – 16.00 hod. Závěr


Archiv bezpečnostních složek připravuje na 26.-27. května 2009 mezinárodní odborný workshop

Pozvánka na mezinárodní workshop „Zkušenosti postkomunistických zemí s archivy bývalých bezpečnostních složek“

Praha 12. května 2009 - Archiv bezpečnostních složek připravuje na 26.-27. května 2009 mezinárodní odborný workshop „Zkušenosti postkomunistických zemí s archivy bývalých bezpečnostních složek“. Dvoudenního pracovního setkání, konajícího se pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR MVDr. Jiřího Lišky, se zúčastní zástupci partnerských institucí ze Slovenska, Maďarska, Polska a Německa.
WORKSHOP JE POUZE PRO ZVANÉ HOSTY.