Návštěva senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Praha, 1. června 2011 – Senátoři výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice navštívili Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek v Praze. Členové výboru, do jehož kompetence spadá i Ústav s Archivem, si důkladně prohlédli vybraná pracoviště, zejména oddělení lustrací, digitalizace archiválií a badatelnu ÚSTR a ABS. V rozhovoru s řediteli ÚSTR, Mgr. Danielem Hermanem, a ABS, Mgr. Janou Poddanou, Ph.D., senátoři zdůraznili potřebu správného zacházení s archivními dokumenty a nestranickost aktivit Ústavu.

Návštěva senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Praha, 1.6.2011) Návštěva senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Praha, 1.6.2011) Návštěva senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Praha, 1.6.2011) Návštěva senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Praha, 1.6.2011) Návštěva senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Praha, 1.6.2011) Návštěva senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Praha, 1.6.2011)