Návštěva zástupců německého Fraunhofer Institutu

Dne 16. května 2012 navštívili zástupci berlínské centrály Fraunhofer Institutu pracoviště Archivu bezpečnostních složek (ABS) v Braníku. Fraunhofer Institut patří ke světové špičce ve výzkumu a aplikaci vědeckých objevů do praxe.

Během návštěvy byla německá delegace seznámena s legislativním rámcem a také s činností ABS. Setkání navazovalo na předešlou návštěvu z března tohoto roku v Praze, při které se projednávaly možné formy budoucí spolupráce především v oblasti virtuální rekonstrukce poničených písemností, převzatých do Archivu od Vojenského zpravodajství v 437 pytlích. Ukázky z uvedeného „skartu“ tehdejší Vojenské kontrarozvědky byly návštěvě předloženy, přičemž proběhla živá diskuze k možnosti jejich virtuální rekonstrukce.

Fraunhofer Institut již několik let spolupracuje na projektu virtuální rekonstrukce skartovaných dokumentů bývalé východoněmecké Stasi s BStU (Der Bundesbeaufragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen demokratischen Republik). Během této doby se postupně podařilo pokročit v procesu vývoje metod a technologií, jakým způsobem k tomuto problému přistoupit.

Používané postupy názorně předvedla delegace Institutu během přednášky v Senátu České republiky dne 15. května, která proběhla také za účastí zástupců ABS – PhDr. Zlatuše Kukánové, Mgr. Pavla Kuglera a Ing. Vladimíra Lamoše.

Veškeré informace o aktivitách Institutu lze získat na www.ipk.fraunhofer.de.

Příprava poškozených materiálů k rekonstrukci dokumentu Úvodní slovo vedoucího delegace B. Nickolaye v senátu ČR Pytle s poničenými písemnostmi Krabice s přebranými kousky poničených písemností