Návštěva partnerské organizace IPN ve Varšavě a účast na konferenci Colloquia Jerzy Skowronek dedicata ve dnech 1.–6. 10. 2012

Delegace Archivu bezpečnostních složek se zúčastnila ve výše uvedených dnech návštěvy IPN ve Varšavě a konference, kterou uspořádala Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ve spolupráci s IPN. První den návštěvy byli zástupci ABS přivítáni v hlavní budově IPN na ulici Towarova. Polští pracovníci představili činnost jednotlivých sekcí Archivu IPN. Cílem bylo zprostředkovat aktivity týkající se zpracování kartoték a archivních materiálů, vytváření elektronických databází a Digi-archu. Delegace měla možnost rovněž nahlédnout do badatelny a depozitářů.

Druhý den byla na programu návštěva digitalizace a depozitářů mimo hlavní budovu. Digitalizované pracoviště je nepoměrně větší od českého, pouze na přípravu archiválií k digitalizaci je zaměstnáno 27 osob. Představena byla technika, se kterou IPN pracuje a také statistiky ohledně vykonané práce. Po prohlídce digitalizačního pracoviště následoval přesun do depozitářů mimo hlavní budovu. Celkově je ve správě varšavské centrály IPN asi kolem 33 000 běžných metrů archiválií, které by měly být všechny v těchto budovách v budoucnu uloženy.

Druhou část programu ve Varšavě tvořila účast na konferenci Colloquia Jerzy Skowronek dedicata. Na ní za ABS vystoupili L. Augustín s příspěvkem The legal basis of the records created by the communist security services and thein current management in the Czech republik a P. Kugler Elaboration of archival files of the communist security services – experiences and problems. Z přednesených referátů více než 70 účastníků vyplýval vliv nových technologií v oblasti archivnictví. V příštím roce by hlavním tématem této prestižní konference měla být právě digitalizace a užití informačních technologií v procesu zpracování archiválií.