Německý velvyslanec v České republice J.E. Johannes Haindl navštívil ÚSTR a ABS

Praha, 13. dubna 2011 – Při své návštěvě se německý host zajímal především o činnost a fungování Ústavu i Archivu. Ředitel ÚSTR Daniel Herman a ředitelka ABS Jana Poddaná informovali pana velvyslance o hlavních prioritách činnosti obou institucí.

Koordinátorka vnějších vztahů Neela Winkelmannová pohovořila o mezinárodní spolupráci a o přípravách zřízení Evropské platformy. Zvláštní pozornost byla věnována spolupráci ÚSTR a ABS s Úřadem spolkového zmocněnce pro dokumenty státobezpečnostní služby bývalé NDR.

Velvyslanec Haindl si v závěru návštěvy prohlédl badatelnu a některé archiválie, které se vztahují k česko-německým vztahům, a odnesl si řadu publikací, které obě instituce vydávají.

Návštěva německého velvyslance J.E. Johannese Haindla (Praha, 13.4.2011, foto: Přemek Fialka) Návštěva německého velvyslance J.E. Johannese Haindla (Praha, 13.4.2011, foto: Přemek Fialka) Návštěva německého velvyslance J.E. Johannese Haindla (Praha, 13.4.2011, foto: Přemek Fialka) Návštěva německého velvyslance J.E. Johannese Haindla (Praha, 13.4.2011, foto: Přemek Fialka) Návštěva německého velvyslance J.E. Johannese Haindla (Praha, 13.4.2011, foto: Přemek Fialka)