Jednání European Network of Official Authorities in Charge of the Secret – Police Files a oslavy výročí 10 let IPN

7. října 2010 se zástupci ÚSTR a ABS Pavel Žáček a Pavel Navrátil zúčastnili pracovního setkání zástupců European Network of Official Authorities in Charge of the Secret – Police Files konaného ve Varšavě. Jednání se týkalo koordinace prací na společném průvodci po archivních fondech bezpečnostních složek bývalého východního bloku spravovaných účastnickými institucemi, přijímání nových členů, spolupráce na externím projektu týkajícího se studia diktátorských režimů (Salamanca Charter), na závěr proběhla volba příští předsedající instituce.

Samotnému jednání předcházelo otevření výstavy „… a akta zniszczycz“ (a svazky zničit) prezentující administrativní agendu bezpečnostních složek vybraných zemí střední a východní Evropy; na přípravách této výstavy se podílel i ABS.

Jednání European Network of Official Authorities in Charge of the Secret – Police File (Varšava, 7.10.2010)

Foto: zdroj IPN


8. října 2010 probíhaly oslavy 10. výročí založení polského Institutu národní paměti. Započaly připomenutím památky předchozího prezidenta instituce Janusze Kurtyky odsloužením mše svaté v kostele Všech Svatých a dále odhalením plakety na budově sídla IPN.

Od dvanácté hodiny se konalo slavnostní shromáždění ve varšavském královském zámku. Po přečtení zdravice polského prezidenta Bronisława Komorowského proběhlo ocenění několika pracovníků institutu Křížem za zásluhy na poli „dokumentace a připomínání pravdy o moderní historii Polska“; ocenění předal kancléř prezidenta Rzeczpospolity. Následovala přednáška Prof. Pawła Śpiewaka nazvaná „Vliv IPN na společenskou debatu v Polsku“, na niž navázala diskuse představitelů partnerských institucí, jež rozvinula toto téma do mezinárodních souvislostí.

Oslavy 10. výročí založení polského Institutu národní paměti (Varšava, 8.10.2010) Oslavy 10. výročí založení polského Institutu národní paměti (Varšava, 8.10.2010) Oslavy 10. výročí založení polského Institutu národní paměti (Varšava, 8.10.2010) Oslavy 10. výročí založení polského Institutu národní paměti (Varšava, 8.10.2010) Oslavy 10. výročí založení polského Institutu národní paměti (Varšava, 8.10.2010) Oslavy 10. výročí založení polského Institutu národní paměti (Varšava, 8.10.2010) Oslavy 10. výročí založení polského Institutu národní paměti (Varšava, 8.10.2010)

Foto: zdroj IPN