Osobní svazky kádrových příslušníků I. správy SNB (svazky řádu "3")

V osobních svazcích kádrových příslušníků I. správy SNB byla soustřeďována dokumentace příslušníků s perspektivním výjezdem do zahraničí, zejména prověrkové, operativní a hodnotící materiály související především s působením na rezidentuře.

Poznámka: V registračním protokole jsou podchyceny následující údaje: registrační číslo osobního svazku, datum registrace, krycí jméno kádrového příslušníka, k němuž se svazek vydával, registrující útvar, podpis příslušníka, který svazek převzal, informace o archivaci, obnovení, převodu do mikrofilmové podoby anebo jeho zničení.

Pomůcky

Dokumenty ke stažení