Osobní svazky tajných spolupracovníků I. správy SNB (svazky řádu “4“)

V osobních svazcích tajných spolupracovníků I. správy SNB shromažďovali příslušníci Státní bezpečnosti dokumentaci o osobě tajného spolupracovníka, jeho rozpracování, získání ke spolupráci, průběhu spolupráce, výsledcích a jejím ukončení. Podle agenturní kvalifikace se svazky TS dělily na osobní svazek agenta (A), důvěrný styk (DS), ideospolupracovníka (IS), důvěrníka (D) a krycí adresu (KA).

Poznámka: V registračním protokole jsou podchyceny následující údaje: registrační číslo osobního svazku, datum registrace, krycí jméno svazku, registrující útvar, podpis příslušníka, který svazek převzal, případné předání svazku jinému útvaru, informace o archivaci, obnovení, případně jeho zničení.

Pomůcky

Dokumenty ke stažení