Pozorovatelna StB poprvé přístupna veřejnosti

Praha 15. dubna 2010 - Unikátní expozice vybudovaná v prostorách rekonstruované pozorovatelny komunistické tajné politické policie StB byla dnes dopoledne otevřena v Praze. Přímo na Malostranském náměstí, ve věži chrámu sv. Mikuláše, 70 metrů nad zemí je umístěna stálá výstava dokumentující činnost správy sledování StB, dokumenty a fotografie na výstavě pochází a fondů Archivu bezpečnostních složek.

Ředitel Archivu bezpečnostních složek Ladislav Bukovszky ve své zahajovací řeči mimo jiné zmínil skutečnost, že podobných pozorovacích či opěrných bodů byly v Praze desítky a ten na Malostranském náměstí měl krycí jméno Kajka. „Nejvíce pozorovatelen zastupitelských úřadů se nalézalo zde, na Malé Straně. Pozorovatelny popřípadě kamery (tzv. TV-mikrocentra) se nacházely na Malostranském náměstí, v ulici Karmelitské, Mostecké, Nerudově, Vlašské, Thunovské, Sněmovní a v Tržišti. Jedním z utajených opěrných bodů byla i pozorovatelna ve věži kostela sv. Mikuláše s krycím názvem „Kajka“. Její osazenstvo, obsluhující nejrůznější techniku včetně kamery, mělo ze sedmdesátimetrové výšky výhled na Velvyslanectví Spojených států amerických, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo nebo na Velvyslanectví Jugoslávie v Mostecké ulici. Činnost Státní bezpečnosti a tudíž i provoz tajných pozorovatelen ukončila tzv. Sametová revoluce v listopadu 1989. Oficiálně však většina pozorovacích míst, včetně věže na Malostranském náměstí, existovala až do ledna roku 1990,“ řekl Bukovszky.

Slavnostního otevření se účastnili také zástupci velvyslanectví, jež byly v době komunismu sledovány - tedy USA, Japonska, Německa a Její Excelence, velvyslankyně Rumunska v České republice Daniela Gitman.

Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010) Slavnostní otevření stálé výstavy dokumentující činnost správy sledování StB (Praha, věž chrámu sv. Mikuláše, 15.4.2010)