Pracovní a studijní cesta restaurátorů do Slovenského národního archivu

Ve dnech 26. 3. až 30. 3. 2012 se uskutečnila studijní pracovní cesta zástupců skupiny péče o fyzický stav archiválií Archivu bezpečnostních složek Martina Kostlána, DiS., BcA. Kateřiny Lorencové a Václavy Vrbové do Slovenského národního archivu. Jejím účelem byla výměna zkušeností s metodami hromadného odkyselování a porovnání technologických postupů při konzervaci a restaurování citlivých papírů se zaměřením na papíry pauzovací.

Obsahem bylo zhodnocení dosavadních zkušeností jednotlivých institucí s aplikací/výzkumem tzv. Bückeburské metody hromadného odkyselování v rámci vlastních konzervátorských a restaurátorských pracovišť. Ing. Alena Maková prezentovala zástupcům ABS dílčí výsledky chemicko-technologického výzkumu, týkajícího se problematiky psacích látek v procesu hromadného odkyselování a vývoje vlastní odkyselovací kapaliny.

Restaurátorské pracoviště SNA, jako metodické pracoviště slovenské archivní sítě, pracovalo dva roky na úkolu vývoje vlastní neutralizační kapaliny. Součástí tohoto projektu bylo ověření účinnosti běžně dostupných metod fixace psacích látek před i po aplikaci hromadného odkyselení metodou Neschen. Kromě toho byly zkoumány důsledky umělého stárnutí na psací látky, podrobené jednotlivým metodám fixace v kombinaci s metodou hromadného odkyselení. Slovenští kolegové nabídli zástupcům restaurátorského pracoviště ABS možnost vzájemné spolupráce.

Další oboustranná výměna zkušeností včetně praktického restaurování vybraných vzorků se týkala problematiky konzervování a restaurování extra citlivých pauzovacích papírů a fotografií. Výměna praktických postupů a zkušeností byla pro obě strany přínosná, zástupci Archivu bezpečnostních složek získali cenné odborné poznatky, navázali nové kontakty, které budou dále rozvíjet v rámci spolupráce v konkrétních oblastech nebo projektech.

V závěru pracovního pobytu navštívili pracovníci ABS také restaurátorské a digitalizační pracoviště Univerzitní knihovny v Bratislavě.

Pracovní a studijní cesta restaurátorů do Slovenského národního archivu Pracovní a studijní cesta restaurátorů do Slovenského národního archivu Pracovní a studijní cesta restaurátorů do Slovenského národního archivu Pracovní a studijní cesta restaurátorů do Slovenského národního archivu Pracovní a studijní cesta restaurátorů do Slovenského národního archivu Pracovní a studijní cesta restaurátorů do Slovenského národního archivu