Pracovní návštěva z Historického archivu státobezpečnostních služeb Maďarska v Archivu bezpečnostních složek

Praha 24. února 2010 – Oddělení péče o fyzický stav archiválií navštívila tříčlenná delegace z Historického archivu státobezpečnostních služeb Maďarska v Budapešti (ÁBTL), partnerské organizace Archivu bezpečnostních složek. Pozvání ředitele Archivu Ladislava Bukovszkého přijali paní Bikkiné Balsai Jolán vedoucí restaurátorského oddělení ÁBTL a pracovníci archivu Lux Zoltán a Cseh Gergő Bendegúz. V doprovodu ředitele a restaurátorů si kolegové z Maďarska prohlédli prostory restaurátorského a konzervátorského pracoviště.

Zajímali se o konkrétní výsledky aplikace technologie hromadného odkyselování Neschen, průběh prováděného průzkumu archivních fondů a používané restaurátorské postupy. Technologie hromadného odkyselování na pracovišti Archivu bezpečnostních složek je jediným systémem svého druhu v České republice. Stejný proces využívají také v maďarském archivu. Kolegové z Maďarska si prohlédli také restaurátorský ateliér zahrnující prostory pro dezinfekci a očistu materiálů, dále tzv. „mokrý provoz“–vany pro individuální vodné ošetření dokumentů, zařízení pro dolévání papíroviny, chemickou digestoř–pro odkyselování vázaných archiválií postřikem a prací s chemikáliemi - laboratoř, sklad a přípravu materiálu.

Návštěva měla mimo jiné za cíl získat podněty, zkušenosti a informace, které by kolegové využili při budování plánovaného restaurátorského pracoviště v jejich organizaci.

Prohlídka spisů a ukázka formulářů průzkumu, který Oddělení péče o fyzický stav archiválií provádí (Praha, 24.2.2010) Prohlídka restaurátorských dílen Archivu bezpečnostních složek (Praha, 24.2.2010) Restaurátorské dílny Archivu bezpečnostních složek (Praha, 24.2.2010)