Příslušníci VKR

ŠIMEČEK Jaroslav (1956)

» Vstup do KSČ: 12. 1. 1981
» 1981 ústřední politická škola ÚV SSM
» 1982 důstojnické zkoušky
» 1983 pětiměsíční kvalifikační kurs VKR

Služební postup a hodnosti

  • 1982 přijetí do služebního poměru vojáka z povolání vojsk MV v hodnosti rotmistra
  • 1982 referent OVKR 2. motostřeleské divize odboru VKR 1 A
  • 1983 pětiměsíční kvalifikační kurs pro příslušníky VKR směr StB
  • 1983 podporučík
  • 1983 starší referent OVKR 2. motostřelecké divize OVKR 1 A S VKR ZVO
  • 1985 poručík
  • 1986 starší referent OVKR 2. motostřelecké divize OVKR 1A S VKR ZVO
  • 1987 pětileté dálkové studium VVŠPV
  • 1987 nadporučík