Příslušníci VKR

ŠUMERAJ Stanislav (1953)

» vstup do KSČ: 1974
» vzdělání: SPTŠ Levice s maturitou 1972
» vojenské školy: RDŠ - směr motostřelecký 1973 Mikulov na Moravě

Služební postup a hodnosti

 • 1973 přeřazen k VKR
 • 1973 podporučík
 • referent referátu VKR 51. motostřeleckého pluku oddělení VKR 15. motostřelecké divize odboru VKR 4. armády
 • 1974 povolán do pětiměsíčního kurzu VKR při SOŠ Vinoř směr. StB odbor kontrarozvědný
 • 1974 referent referátu VKR 62. motostřeleckého pluku odd. VKR 15. motostřelecké divize odboru VKR 4. armády
 • 1975 přijat do služebního poměru vojáka z povolání
 • 1975 podporučík
 • 1975 starší referent referátu VKR 36. dělostřeleckého pluku odd. VKR 15. motostřelecké divize odboru VKR 4. armády
 • 1976 poručík
 • 1976 starší referent RVKR 62. motostřeleckého pluku odd. VKR 15. motostřelecké divize VKR 4. armády
 • 1978 referent RVKR 62. motostřeleckého pluku OVKR 15. motostřelecké divize
 • 1978 referent VKR 14. tankového pluku OVKR 9. tankové divize
 • 1979 starší referent VKR 9. tankové divize odboru VKR 4. armády S VKR Západního vojenského okruhu
 • 1979 nadporučík
 • 1982 starší referent 9. samostatného raketového oddělení OVKR 9. tankové divize odboru VKR 4. armády S VKR Západního vojenského okruhu
 • 1983 kapitán
 • 1985 několikaměsíční studium vojensko-politické fakulty vysokoškolské přípravy Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda v Bratislavě
 • 1987 propuštěn ze služebního poměru