Příslušníci VKR

GAJDOŠ Ján, Ing. (1952)

» nebyl členem KSČ – bezpartijní
» 1972 vojenské gymnázium Jana Žižky
» 1972–1976 Vysoká škola vojenská ve Vyškově
» 1978 důstojnický kurz VKR

Služební postup a hodnosti:

 • 1975 podporučík
 • 1976 poručík
 • 1976 voják z povolání, hodnost poručík, podřízenost Hlavní správě VKR
 • 1976 referent Statisticko evidenčního odboru Hlavní správy VKR
 • 1976 starší referent RVKR spojovacího provozního střediska 2. oddělení 1. odboru Hlavní správy VKR
 • 1979 nadporučík
 • 1977 starší referent 3. oddělení I. odboru Hlavní správy VKR
 • 1977 až 6. 2. 1978 důstojnický kurz Státní bezpečnosti
 • 1980 náčelník štábu 70. provozního praporu Hlavní správy VKR
 • 1982 kapitán
 • 1983 velitel 70. provozního praporu Hlavní správy VKR
 • 1985 major
 • 1986 operační důstojník operačního střediska organizačního a operačního odboru Hlavní správy VKR
 • 1989 starší operační důstojník operačního střediska organizačního a operačního odboru Hlavní správy VKR
 • 1989 podplukovník
 • 1990 usnesení vlády ČSSR ze dne 4. 1. 1990: z působnosti Federálního ministerstva vnitra převeden do působnosti Federálního ministerstva národní obrany


KLOKNER Vladimír (1936)

» Vstup do KSČ: 11. 7. 1957
» 1955 Škola technického dorostu leteckého
» 1956 Letecké technické učiliště
» 1965 Střední všeobecně vzdělávací škola Trnava
» 1969 VUML

Služební postup a hodnosti :

 • 18. 8. 1956 poručík
 • 1960−1961 starší referent VKR 11. leteckého praporu – tehdy součást VI. Správy MV
 • 1961 starší referent VKR 63. radiotechnického praporu
 • 1962 kurz Ministerstva vnitra při Ústřední škole MV
 • 1963 kapitán
 • 1968 major
 • 1971 starší referent VKR 186. protileteckého raketového pluku
 • propuštěn ze služebního poměru vojáka do zálohy