Organizační a vnitřní správa federálního ministerstva vnitra (FMV)

Většina dochovaných písemností vznikla u útvarů právně legislativního a zahraničně technického, oddělení stížností a pro styk s občany a úřady. Mj. zde najdeme zejména prameny k mezinárodním smlouvám a také nejrůznější statuty, směrnice a zákony. Dále obsahuje rozkazy a tajné rozkazy MNB a MV, nařízení MV a ministra vnitra ČSSR.

názevoznačení fondučasové rozmezíinventářumístěnímetráž
Organizační a vnitřní správa FMV I. díl A 6/1 1946 - 1961 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 6/1 a 6/2 Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení) 3,48 bm
Organizační a vnitřní správa FMV II. díl A 6/2 1946 - 1973 18,24 bm
Organizační a vnitřní správa FMV III. díl A 6/3 1951 - 1956 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 6/3 Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra (2. oddělení) 8,00 bm
Organizační a vnitřní správa FMV IV. díl A 6/4 1951 - 1970 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 6/4
Organizační a vnitřní správa FMV V. díl A 6/5 1954 - 1970 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 6/5
Organizační a vnitřní správa FMV VI. díl A 6/6 1960 - 1974 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 6/6