Odbor pro mezinárodní styky

Jedná se převážně o korespondenci mezi bezpečnostními sbory Bulharska, Maďarska, Německé demokratické republiky, Polska, Rumunska, SSSR a v malé míře také Albánie, Číny, Mongolska a Vietnamu a dokumenty odboru pro mezinárodní styky FMV.

názevoznačení fondučasové rozmezíinventářumístěnímetráž
Odbor pro mezinárodní styky A 11 1958 - 1969 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 11/1;
Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 11/2
Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení) 6,48 bm