Sekretariát komise pro ochranu státního tajemství

Fond obsahuje seznamy utajovaných skutečností, přehledy utajovaných výzkumných, vývojových a výrobních úkolů, normy vydané k problematice ochrany utajovaných skutečností.

názevoznačení fondučasové rozmezíinventářumístěnímetráž
Sekretariát komise pro ochranu státního tajemství A 23 1947 - 1977 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 23 Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení) 3,24 bm