Sekretariát ministra vnitra

Jedná se o organicky vzniklé fondy centrálních úřadů unitárního a federálního ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti. Jsou v nich obsaženy písemnosti vyprodukované činností organizačních útvarů unitárního a federálního ministerstva vnitra, centrálních a některých krajských správ SNB. Dále obsahuje fondy kanceláře ministrů a náměstků ministra, kolegií ministra, rozkazy a nařízení ministrů a náměstků ministra, materiály právního odboru a vnitřní správy.

názevoznačení fondučasové rozmezíinventářumístěnímetráž
Sekretariát ministra vnitra I. díl A 2/1 1948 - 1959 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 2/1 Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení) 10,5 bm
Sekretariát ministra vnitra II. díl A 2/2 1960 - 1965 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 2/24,92 bm
Sekretariát ministra vnitra III. díl A 2/3 1966 - 1975 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 2/310,44 bm
Sekretariát ministra vnitra IV. díl A 2/4 1970 - 1978 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 2/46,72 bm
Sekretariát ministra vnitra V. díl A 2/5 1961 - 1978 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 2/5 Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra (2. oddělení)20,00 bm
Sekretariát ministra vnitra VI. díl A 2/6 1971 - 1975 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 2/6
Sekretariát ministra vnitra VII. díl A 2/7 (1946 - 1980) 1969 - 1980 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 2/7
Sekretariát ministra vnitra VIII. díl A 2/8 1970 - 1982 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 2/8
Sekretariát ministra vnitra IX. díl A 2/9 1978 - 1982 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 2/9