Správa tělovýchovy a vrcholového sportu federálního ministerstva vnitra (FMV)

Tento útvar řídil služební tělesnou přípravu, dobrovolnou tělovýchovu a výkonnostní sport u útvarů SNB a vojsk MV i v tělovýchovných jednotách Rudá hvězda. Najdeme zde písemnosti k různým spartakiádám, přeborům, závodům a turnajům. Často se v nich vyskytují také jména našich úspěšných sportovců.

názevoznačení fondučasové rozmezíinventářumístěnímetráž
Správa tělovýchovy a vrcholového sportu FMV I. dílA 22/1 1954-1976Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 22/1Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení)5,16 bm
Správa tělovýchovy a vrcholového sportu FMV II. díl A 22/21969-1992Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu A 22/27,32 bm + přírůstky 8,2 bm