Správa spojení Federálního ministerstva vnitra (FMV) Praha

Písemnosti vzniklé z činnosti řídících útvarů spojovací služby v působnosti Ministerstva národní bezpečnosti, Ministerstva vnitra a Federálního ministerstva vnitra. Existence těchto útvarů byla dána skutečností, že zmíněná ministerstva zřizovala a udržovala v činnosti telekomunikační zařízení mimo jednotné čs. telekomunikační sítě k bezpečnostním účelům a pro tuto spojovací službu vytvářela také příslušné právní normy a předpisy. Fond obsahuje zejména plány, zápisy z porad, dohody, směrnice, písemnosti k srpnu 1968, radioobraně, telefonním ústřednám a síti, utajení telefonního a telegrafního spojení.

názevoznačení fondučasové rozmezíinventářumístěnímetráž
Správa spojení Federálního ministerstva vnitra Praha A 21 1951 – 1976 Inventář k archivnímu fondu A 21 Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení) 3 bm
přírůstky k fondu (nezpracované materiály) 1967 - 1992 Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra (2. oddělení) 44,80 bm