E. Archivní fondy Zpravodajské správy Generálního štábu

Zpravodajská správa Generálního štábu nebyla jako jediná zpravodajská služba organizována pod ministerstvem vnitra, ale podléhala velení ČSLA, v níž byla mimo jiné jako jediná složka oprávněna vydávat informace o armádách NATO vládním orgánům. Po roce 1948 byla budována po svém sovětském vzoru GRU. Činnost spočívala především v získávání a vyhodnocování zpravodajských informací, v řízení práce rezidentur a vojenských a leteckých přidělenců v zahraničí. Zpracovávala rozbory vojenské a politické situace v zájmových prostorech, řídila rozvoj výzvědné techniky, vytvářela šifrovací klíče, luštila nepřátelské šifry ad. Československá vojenská zpravodajská služba byla hodnocena velmi kladně, např. v roce 1968 se podílela z 55 % na získaných zprávách I. kategorie (zprávy vysoké důležitosti).

názevoznačení fondučasové rozmezíinventářumístěnímetráž
Zpravodajská správa Generálního štábu1951–1990Prozatímní soupis části fonduoddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů75,9 bm

Pomůcka popisuje uvedenou část fondu, která je v rozsahu 49 běžných metrů a obsahuje archivní dokumenty z let 1946–1989 původně označených jako „balík“. Tyto dokumenty jsou uloženy podle jednotlivých oddělení (skupin) ZSGŠ a zahrnují celé spektrum činnosti uvedené organizační složky ČSLA. Tato část fondu je uložena ve 294 krabicích označených číslem 1–632. Součástí uvedeného seznamu jsou i archivní dokumenty z let 1946–1959 označeny názvem „První republika, které jsou uloženy ve 21 archivních krabicích, dokumenty s názvem „BF“ (balíkový fond) uložen ve 14 archivních krabicích a dokumenty s názvem „OpSit“ (operativní situace) uloženy ve 3 archivních krabicích. Krabice s chybějícími čísly v seznamu nebyly Archivu bezpečnostních složek delimitovány.