Hlavní správa Veřejné bezpečnosti (HS VB)

HS VB vznikla v roce 1952 a fungovala až do konce roku 1968. V tomto fondu jsou zařazeny také materiály jejích předchůdců HV SNB (1945-1949) vzniklého z Generálního ředitelství uniformované policie a Velitelství VB existujícího v letech 1949-1952. Dokumenty z let 1945-1969 byly v roce 1977 inventarizovány. Jsou zde zahrnuty i archiválie náměstků MV pro Veřejnou bezpečnost, kteří byly zároveň náčelníky HS VB. Inventář byl v r. 1978 doplněn o dodatky.

názevoznačení fondučasové rozmezíinventářumístěnímetráž
plk. Jan Záruba - náměstek MV ČSSR H 1-1 1967 - 1968 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu H 1
Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu H 1 díl II. (dodatek)
Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení)45,3 bm
plk. Dr. Jindřich Thon - náměstek MV ČSSR a náčelník hlavní správy VB H 1-2 1967 - 1968
Inspekce náčelníka Hlavní správy H 1-3 1967 - 1968
Vnitřní odbor Hlavní správy VB H 1-4 1946 - 1969
Dozorčí útvar Hlavní správy VB H 1-5 1950 - 1969
Politický odbor Hlavní správy VB H 1-6 1953 - 1965
Správa Veřejné bezpečnosti železnic H 1-7 1952 - 1963
Školský odbor Hlavní správy VB H 1-8 1949 - 1955
Odbor boje proti kriminálně-trestním činům H 1-9 1953 - 1963
Odbor boje proti rozkrádání a spekulaci H 1-10 1951 - 1963
Vnější a dopravní služba H 1-11 1948 - 1969
Odbor operativně-pátrací a povolovací H 1-12 1945 - 1963
Odbor zahraniční a občanských průkazů H 1-13 1955 - 1962
Správní odbor Hlavní správy VB H 1-14 1962 - 1964
Kriminalistický ústav H 1-15 1945 - 1968
Hospodářský odbor Hlavní správy VB H 1-16 1952 - 1956
Statisticko-evidenční odbor Hlavní správy VB H 1-17 1951 - 1969
Kádrový a organizační odbor Hlavní správy VB H 1-18 1966 - 1968