Hlavní velitelství Veřejné bezpečnosti České socialistické republiky (VB ČSR) I. díl

Hlavní velitelství Veřejné bezpečnosti (HV VB) vzniklo v roce 1969 na MV ČSR a existovalo do r. 1975. Materiály tohoto fondu se vyskytují také ještě v přírůstcích.

názevoznačení fondučasové rozmezíinventářumístěnímetráž
Sekretariát hlavního velitelství VB ČSR H 2-11968-1975Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu H 2 (I. díl)Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení)6,44 bm
Dozorčí útvar hlavního velitelství VB ČSRH 2-21969-1975
Inspekce hlavního velitelství VB ČSRH 2-3 1969-1975
II. odbor správy kriminální služby hlavního velitelství VB ČSRH 2-41968-1975