Hlavní velitelství Veřejné bezpečnosti České socialistické republiky (VB ČSR) II. díl

Hlavní velitelství Veřejné bezpečnosti (HV VB) vzniklo v roce 1969 na MV ČSR a existovalo do r. 1975. Materiály tohoto fondu se vyskytují také ještě v přírůstcích.

názevoznačení fondučasové rozmezíinventářumístěnímetráž
Sekretariát hlavního velitelství VB ČSR H 2-1/2 1968-1975Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu H 2 díl II. (dodatek)Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení)11,40 bm
Dozorčí útvar hlavního velitelství VB ČSRH 2-2/21969-1975
I. odbor správy kriminální služby hlavního velitelství VB ČSRH 2-4/21968-1975
Personální a školský odbor hlavního velitelství VB ČSRH 2-5/21969-1976