Organizační a vnitřní správa Ministerstva vnitra České socialistické republiky (MV ČSR)

Fond obsahuje statuty ústředních orgánů, připomínková řízení k organizaci některých federálních a republikových (ČSR) ministerstev, podkladové materiály ke zpracování statutu MV ČSR a organizačních pořádků útvaru MV ČSR, stanoviska ministra vnitra k materiálům některých státních a společenských organizací, porady náčelníků.

názevoznačení fondučasové rozmezíinventářumístěnímetráž
Sekretariát náčelníka organizační a vnitřní správy H 3-1 1971 - 1975 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu H 3 Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení) 10 bm
Odbor organizace a řízení organizační a vnitřní správy H 3-2 1948 - 1975
Vnitřní odbor organizační a vnitřní správy H 3-3 1970 - 1975
Bezpečnostní odbor VB MV ČSR H 3-4 1969
Zvláštní odbor H 3-5 1971