Vedení Ministerstva vnitra České socialistické republiky (MV ČSR)

Fond obsahuje materiály o připravenosti MV ČSR na mimořádná opatření a brannou pohotovost státu, plány investiční výstavby a MTZ, bezpečnostní opatření k různým výročím, materiály k výstavbě metra, návrhy novelizace trestně-právních předpisů, rozbory nemocnosti a úrazovosti na ministerstvu, zprávy o stavu tzv. "kádrových rezerv", výsledky inspekčních cest členů Kolegia MV, zprávy o plnění úkolů na úseku dopravní služby, ochrany utajovaných skutečností ad.

názevoznačení fondučasové rozmezíinventářumístěnímetráž
Vedení MV ČSR H 5 1969 - 1980 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu H 5 Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení) 1,8 bm