Správa vyšetřování Veřejné bezpečnosti Ministerstva vnitra České socialistické republiky (VB MV ČSR)

Fond obsahuje zprávy a rozbory o stavu vyšetřování a vývoji kriminality, plány práce a jejich vyhodnocení, materiály z porad náčelníků vyšetřovacích odborů, různé směrnice a rozkazy, metodické pokyny, návrhy na reorganizace a zvýšení počtu vyšetřovatelů, návrhy na reorganizaci orgánů činných v trestním řízení, materiály k publikační a propagační činnosti, zprávy o bezpečnostní situaci a kopie vyšetřovacích spisů závažných kriminálních činů.

názevoznačení fondučasové rozmezíinventářumístěnímetráž
Sekretariát správy vyšetřování MV ČSR H 7-1 1954 - 1981 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu H 7 Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení) 8,4 bm
I. oddělení správy vyšetřování MV ČSR H 7-2 1957 - 1969
II. oddělení správy vyšetřování MV ČSR H 7-3 1962 - 1975