Sekretariát generálního inspektora ministra vnitra České socialistické republiky (MV ČSR)

Fond obsahuje dokumenty informativní a dokumentační povahy. Zvláštní místo zaujímají písemnosti o srpnových událostech r. 1968 na území ČSR, dále jsou zde zprávy o bezpečnostní a politické situaci, zprávy z vyšetřování upálení J. Palacha a J. Zajíce, plány bezpečnostních opatření a zprávy o jejich průběhu, návrhy na organizaci, působnost a počty příslušníků výkonného aparátu FMV, popis činností MV ČSR, dopisy a stížnosti občanů i institucí po ministra vnitra a jednací protokol.

názevoznačení fondučasové rozmezíinventářumístěnímetráž
Sekretariát generálního inspektora MV ČSR G1969-1970Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu GOddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení)0,8 bm