Svazková agenda vedená u krajské správy MV Ostrava

názevoznačení fondučasové rozmezírozpětí archivních číselpočet archivních jednotekinventářumístění
Objektové svazky - Ostrava OV-OB 1948-1990 508-1065 109 oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů
Vyšetřovací spisy - Ostrava OV-V 1948-1990 75-13866 11 078  
Rehabilitační spisy - Ostrava OV-R 1948-1990 1-56 56  
Taktické svazky - Ostrava OV-T 1948-1990 1-516 516  
Různé spisy S Ostrava OV-S 1948-19909-47222 351  oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra
Různé spisy D Ostrava OV-D 1948-1990 143-35201 228