Svazková agenda uložená na Centrále MV (Statisticko-evidenční odbor MV)

názevoznačení fondučasové rozmezírozpětí archivních číselpočet archivních jednotekinventářumístění
Agenturní svazky - Centrála MV-TS 1948-1990 161-1024765 43 716  oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů
Svazky kontrarozvědného rozpracování - Centrála MV-KR 1948-1990 68-1009064 85 932  
Objektové svazky - Centrála MV-OB 1948-1990 1051-1963 1 318 
Tzv. „živé“ objektové svazky - Centrála MV-OBŽ 1948-1990 660  
Taktické svazky - Centrála MV-T 1948-1990 90-2398 1 848  
Materiály trvalé hodnoty - Centrála MV-MTH 1948-1990  2 307  
Vyšetřovací spisy - Centrála MV-V 1948-1990 2-42801 33 719  
Historický fond MV MV-H 1948-19901-804834Prozatímní soupis k archivnímu fondu MV-Hoddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra