Svazková agenda vedená u krajské správy MV České Budějovice

Manipulační seznam se vztahuje k části archivní sbírky Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy StB KS SNB České Budějovice, která zahrnuje 5490 archivních jednotek uložených v 578 kartonech, k nimž je třeba připočítat ještě tři knihy archivního protokolu. Celková metráž této části archivní sbírky činí 68,40 bm. Jedná se o dokumenty vzniklé převážně v letech 1948–1989. Vyšetřovací spisy dokládají postup vyšetřovatelů proti představitelům politické opozice, ať již se jednalo o skutečné oponenty nebo o osoby režimu nepohodlné, které byly diskreditovány účelově vykonstruovaným obviněním. V malé míře jsou zastoupeny vyšetřovací spisy týkající se šetření leteckých a železničních nehod, havárií ve strategicky důležitých objektech a rozsáhlé hospodářské trestné činnosti. Obsahem vyšetřovacích spisů jsou zejména výslechové protokoly, dokumenty spojené se zatčením vyšetřovanců, operativní a doličný materiál. Obvykle jsou v nich uloženy také trestní oznámení, žaloba a v některých případech kopie rozsudků. Archivní soubor vznikal postupným ukládáním uzavřených vyšetřovacích spisů vedených nebo zavedených odborem vyšetřování StB KS SNB České Budějovice, případně jeho předchůdci – KV StB, KS StB a KS MV České Budějovice podle tehdejších směrnic. Při územní reorganizaci útvarů MV v březnu 1960 byl soubor spisů částečně rozšířen o spisy rušené Krajské správy MV Jihlava.

názevoznačení fondučasové rozmezírozpětí archivních číselpočet archivních jednotekinventářumístění
Vyšetřovací spisy – České Budějovice CB–V (1945) 1948–1990 1–5627 5490 Manipulační seznam II. typu oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů
Objektové svazky – České Budějovice CB–OB 1948–1990 31–3895 1953 
Svazky kontrarozvědného rozpracování – České Budějovice CB–KR 1948-1990 13–468 272 
Agenturní svazky – České Budějovice CB–TS 1948–1990 1–5625 5480