Svazková agenda vedená u krajské správy MV Karlovy Vary

názevoznačení fondučasové rozmezírozpětí archivních číselpočet archivních jednotekinventářumístění
Vyšetřovací spisy - Karlovy Vary KV-V 1948-1960 208-2290 1 917Manipulační seznam Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů (1. oddělení)
Různé spisy S Karlovy Vary KV-S 1948-1960    oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra