Svazková agenda vedená u krajské správy MV Liberec

názevoznačení fondučasové rozmezírozpětí archivních číselpočet archivních jednotekinventářumístění
Vyšetřovací spisy - Liberec LB-V 1948-1960 4-789 700Manipulační seznam Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů (1. oddělení)
Různé spisy S Liberec LB-S 1948-1960    oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra