Ostatní vzdělávací instituce SNB a PS

První školská soustava MV byla vytvořena v roce 1964 a jejím úkolem mělo být zlepšení všeobecného a odborného vzdělání příslušníků SNB a MV a zvětšení kapacity v 50. letech vzniklých škol poskytujících střední a odborné vzdělání. V době realizace záměrů tohoto projektu byla 1. ledna 1963 zřízena Základní škola pro příslušníky SNB v Ostrově nad Ohří. Zpočátku zajišťovala výuku pro příslušníky pracující v nápravných zařízení, později byla výuka rozšířena i na příslušníky VB. V roce 1974 byla realizována nová rezortní vzdělávací soustava, tedy systém škol a kurzů všech stupňů. Došlo ke zrušení předcházející soustavy a vznikly důstojnické a praporčické školy SNB. V důsledku toho byla v Brně zřízena Praporčická škola SNB, avšak nebyla dostatečně kapacitně zajištěna, takže škola v Ostrově nad Ohří se stala jejím detašovaným pracovištěm. Dnem 30. června 1980 byla zrušena a posluchači byli přemístěni do Brna.

Fond obsahuje jednací protokoly, protokoly stížností, rozkazy náčelníka školy, zápisy z porad vedení a štábu školy, zprávy o morálně-politickém stavu příslušníků, o politicko-výchovné práci, plány školského útvaru, analýzy, plány vzdělávacího procesu, přehledy učebních textů, písemnosti týkající se zrušení odloučeného pracoviště. Třídní knihy a výkazy jsou uloženy v SPŠ MV Brno.

V nezpracovaných fondech rezortních škol jsou vesměs písemnosti k chodu školy, směrnice, předpisy, pokyny, hospodářské záležitosti a smlouvy, protokoly o předání funkcí, plány práce a jejich vyhodnocení, zápisy z porad vedení školy, stížnosti posluchačů a na posluchače, statistické údaje, organizační řády příslušných škol, u starších a již zrušených škol se vyskytují třídní výkazy a třídní knihy, protokoly o maturitních zkouškách a učební osnovy, jednací protokoly a výjimečně i kádrové rozkazy. Školy, které existují doposud, mají tyto materiály uloženy u sebe. V závorkách je uveden časový rozsah archiválií.

názevoznačení fondučasové rozmezíinventářumístěnímetráž
Základní škola VB Kroměříž1949-1960oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR0,12 bm 
Odborná škola MV Červená n.Vltavou1965-19680,21 bm
Praporčická škola VB Karviná1974-19750,02 bm
Praporčická škola SNB Brno - školský útvar Vsetín1966-19761,25 bm
Praporčická škola VB Unčín1970-19760,62 bm
Odborná škola MV Praha 10-Vršovice1967-19741,08 bm
Praporčická škola SNB Brno a nástupci1977-19920,14 bm
Praporčická a důstojnická škola SNB Sv. Ján pod Skalou1961-19902,06 bm
Vzdělávací institut FMV Pardubice a nástupci1952-19938,46 bm
Praporčická a důstojnická škola SNB Vinoř1953-19757,85 bm
Důstojnická škola SNB Praha1989-19900,08 bm
Střední odborná škola SNB Jihlava1964-19933,82 bm
Praporčická a důstojnická škola SNB, PS a VMV Holešov1985-19932,46 bm
Vzdělávací institut MV ČSR (ČR) Veltrusy1967-19933,07 bm
Praporčická škola SNB Slapy1963-1980 1,73 bm
Pohotovostní pluk VB ČSR1970-199210,16 bm
Praporčická škola SNB Brno odloučené pracoviště Ostrov nad OhříH 6/11961-1980Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu H 6/12,59 bm