Fond RV - rozkazy, věstníky, služební pomůcky

Jedná se vlastně o sbírku nejrůznějších rozkazů, pokynů, směrnic, brožur apod. Nejde však o ucelené řady.

názevoznačení fondučasové rozmezíinventářumístěnímetráž
Fond RV - rozkazy , věstníky, služební pomůcky RV 1946 - 1991 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu RVOddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení)