První návštěva předsedy Senátu v ÚSTR a ABS

Předseda Senátu PČR Milan Štěch a místopředsedkyně Senátu PČR Alena Palečková navštívili 13. ledna 2012 Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek v Praze. Členy doprovodu byli rovněž ředitel sekretariátu předsedy Jaroslav Müllner, poradce předsedy Pavel Kopecký a pracovnice protokolu Klára Honzíčková.

Senátoři se svým doprovodem navštívili digitalizační pracoviště Ústavu a badatelnu Archivu, kde si prohlédli dokumenty z vyšetřování Rudolfa Slánského z nedávno delimitovaného fondu Ministerstvo národní bezpečnosti. Poté se seznámili s činností tzv. lustračního pracoviště, které provádí vyhledávání v příslušných evidenčních seznamech. Hosté se zajímali především o praktickou činnost Ústavu a Archivu, o vztahy s partnerskými institucemi v České republice i v zahraničí a o naplňování Zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

Předseda Senátu Milan Štěch i ředitel Ústavu Daniel Herman vyzdvihli důležitost procesu vyrovnávání se s minulostí v duchu věcnosti a odbornosti a plně se shodli na principu nadstranickosti v práci Ústavu i Archivu. Ředitelka Archivu bezpečnostních složek Jana Poddaná zdůraznila snahu pracovníků Archivu o změnu pohledu veřejnosti na ABS jako na běžný typ archivní instituce v rámci české sítě veřejných archivů.

Návštěva předsedy Senátu Milana Štěcha v ÚSTR a ABS (Praha, 13.1.2012, foto: Přemysl Fialka) Návštěva předsedy Senátu Milana Štěcha v ÚSTR a ABS (Praha, 13.1.2012, foto: Přemysl Fialka) Návštěva předsedy Senátu Milana Štěcha v ÚSTR a ABS (Praha, 13.1.2012, foto: Přemysl Fialka) Návštěva předsedy Senátu Milana Štěcha v ÚSTR a ABS (Praha, 13.1.2012, foto: Přemysl Fialka) Návštěva předsedy Senátu Milana Štěcha v ÚSTR a ABS (Praha, 13.1.2012, foto: Přemysl Fialka) Návštěva předsedy Senátu Milana Štěcha v ÚSTR a ABS (Praha, 13.1.2012, foto: Přemysl Fialka) Návštěva předsedy Senátu Milana Štěcha v ÚSTR a ABS (Praha, 13.1.2012, foto: Přemysl Fialka) Návštěva předsedy Senátu Milana Štěcha v ÚSTR a ABS (Praha, 13.1.2012, foto: Přemysl Fialka) Návštěva předsedy Senátu Milana Štěcha v ÚSTR a ABS (Praha, 13.1.2012, foto: Přemysl Fialka) Návštěva předsedy Senátu Milana Štěcha v ÚSTR a ABS (Praha, 13.1.2012, foto: Přemysl Fialka) Návštěva předsedy Senátu Milana Štěcha v ÚSTR a ABS (Praha, 13.1.2012, foto: Přemysl Fialka) Návštěva předsedy Senátu Milana Štěcha v ÚSTR a ABS (Praha, 13.1.2012, foto: Přemysl Fialka) Návštěva předsedy Senátu Milana Štěcha v ÚSTR a ABS (Praha, 13.1.2012, foto: Přemysl Fialka) Návštěva předsedy Senátu Milana Štěcha v ÚSTR a ABS (Praha, 13.1.2012, foto: Přemysl Fialka) Návštěva předsedy Senátu Milana Štěcha v ÚSTR a ABS (Praha, 13.1.2012, foto: Přemysl Fialka) Návštěva předsedy Senátu Milana Štěcha v ÚSTR a ABS (Praha, 13.1.2012, foto: Přemysl Fialka)